Menu Zamknij

Wymiana redlera pomiędzy koszem przyjęciowym a elewatorem w Magazynie Malbork

Przedmiotem zamówienia jest wymiana redlera (przenośnika łańcuchowego) R-53 o dł. ~ 58 w Elewatorze Malbork – Elewarr Sp. z o.o. ul. Daleka 72, 82-200 Malbork. 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został opisany w Załączniku nr 3 do SIWZ.

W celu realizacji przez Wykonawcę przedmiotu zamówienia, Zamawiający będzie zobowiązany do:
a) przekazania terenu (miejsca) pod realizację przedmiotu zamówienia w terminie siedmiu dni od dnia podpisania Umowy.
b) zapoznania Wykonawcy z treścią Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego obowiązującej w Elewatorze Malbork – ELEWARR O/Malbork.
c) udostępnienia Wykonawcy miejsca poboru energii elektrycznej, niezbędnej w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia.
d) udostępnienia Wykonawcy pomieszczenia magazynowego, niezbędnego w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia.
e) wyznaczenia osoby upoważnionej do kontaktu z Wykonawcą.

Miejscem realizacji przedmiotu zamówienia jest Elewator Malbork – ELEWARR O/Malbork.
Przedmiot zamówienia należy zrealizować w terminie do dnia 30.06.2023 r.

Do pobrania: