Menu Zamknij

Wykonanie termomodernizacji budynku

Oddział Spółki Elewarr w Malborku ogłasza postępowanie w trybie przetargu ofertowego na wykonanie zadania inwestycyjnego pn.: „Wykonanie termomodernizacji budynku laboratoryjno- biurowego i budynku wagi w Elewatorze Orneta.”

Termin złożenia oferty: 14.03.2022 r.
Termin otwarcia ofert: 15.03.2022 r. o godz. o godz. 10.00 w siedzibie zamawiającego: ELEWARR SP. Z O.O. Oddział Spółki w Malborku 82 – 200 Malbork, ul. Daleka 72

Do pobrania:

SIWZ – wykonanie termomodernizacji budynku biurowego i wagowego elewator Orneta 2022

ZAŁĄCZNIK nr 1_Oświadczenie Oferenta _ termomodernizaca _ elew. Orneta 2022

ZAŁĄCZNIK nr 2_formularz ofertowy _ termomodernizacja budynków_Orneta 2022

ZAŁĄCZNIK nr 3 – Obowiązek informacyjny ELEWARR sp. z o.o__ do SIWZ- termomodernizacja budynków_ Orneta 2022

ZAŁĄCZNIK nr 4 do SIWZ_Wzór Umowy-termomodernizacja budynków Elewator Orneta 2022_ AKCEPTACJA Rpr