Menu Zamknij

Wykonanie instalacji nawiewowej do zbiorników w elewatorze zbożowym w Bielsku Podlaskim

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie na bazie istniejącej instalacji oraz wykonanie (po zaakceptowaniu projektu przez Zamawiającego) instalacji nawiewowej dla 10 szt. metalowych zbiorników zbożowych o pojemności 600 ton typu „gwiazdka” oraz wykonanie w istniejącej instalacji – przedłużenia ciągu nawiewowego o średnicy 30 cm o 18 mb. i wstawienie 3 szt. przepustnic w magazynie zbożowym w Bielsku Podlaskim. Wykonanie instalacji nawiewnej ma na celu utrzymanie właściwych parametrów przechowywania zboża w zbiornikach zbożowych.

Zakres prac do wykonania przedmiotu zamówienia obejmuje:
a) Zaprojektowanie instalacji nawiewowej oraz
b) Dostawę i wykonanie w/w instalacji w elewatorze w Bielsku Podlaskim.

Miejscem realizacji przedmiotu zamówienia jest elewator zbożowy w Bielsk Podlaski ul. Kleszczelowska 84A, 17-100 Bielsk Podlaski.

Przedmiot zamówienia należy zrealizować w terminie do dnia 20.06.2023 roku.

Do pobrania: