Menu Zamknij

Wykonanie dokumentacji projektowej na rozbudowę i modernizację Elewatora Braniewo

Oddział Spółki Elewarr w Malborku ogłasza postępowanie w trybie przetargowym na wykonanie zadania inwestycyjnego pn.: „Wykonanie dokumentacji projektowej na rozbudowę i modernizację Elewatora Braniewo”. 

Termin złożenia oferty: 30.05.2022 r. – do godz. 14.00
Termin otwarcia ofert:  31.05.2022 r. o godz. o godz. 10.00
w siedzibie zamawiającego: ELEWARR Sp. z o.o. Oddział Spółki w Malborku (82 – 200 Malbork, ul. Daleka 72)

Do pobrania: