Menu Zamknij

Wykonanie asfaltowej nawierzchni placów manewrowych w elewatorze Radzyń Chełmiński

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie na istniejącej betonowej podbudowie, asfaltowej nawierzchni placów manewrowych o łącznej powierzchni około 1000 m².

Zakres wymaganych robót i czynności w celu realizacji przedmiotu zamówienia:
− Sprawdzenie i przygotowanie istniejącej podbudowy przed położeniem warstwy wiążąco-wyrównawczej.
− Oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową istniejącej nawierzchni drogi przed położeniem nawierzchni wiążąco-wyrównawczej.
− Uzupełnienie głębokich ubytków nawierzchni.
− Położenie warstwy wiążąco-wyrównawczej o grubości (po zagęszczeniu) średnio 3 cm.
− Położenie warstwy ścieralnej o grubości (po zagęszczeniu) 3 cm.
− Zachowanie istniejących spadków terenu umożliwiających odpływ wód opadowych.
− Regulacja dwóch studzienek kanalizacyjnych, a w razie konieczności wbudowanie kratki ściekowej.

Sposób wykonania prac oraz zastosowane materiały powinny spełniać wymagania technologiczne przewidziane dla budowy dróg przeznaczonych do ruchu i postoju pojazdów o masie całkowitej do 50 ton.

Zamawiający wymaga na przedmiot zamówienia udzielenia co najmniej trzy (3) letniej gwarancji jakości.

Wykonawca zrealizuje przedmiot zamówienia z użyciem własnych zasobów, materiałów, maszyn oraz narzędzi.

Miejscem realizacji przedmiotu zamówienia jest Elewator zbożowy w elewator zbożowy w Radzyniu Chełmińskim, 87-220 Fijewo.

Przedmiot zamówienia należy zrealizować w terminie do dnia 30.05.2023 r.

Do pobrania: