Menu Zamknij

Monika Parafianowicz – Wiceprezes Zarządu Elewarr Sp. z o.o.

Monika Parafianowicz Wiceprezes Elewarr

Monika Parafianowicz – z zawodu radca prawny, członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie; mgr prawa oraz mgr administracji – absolwentka studiów magisterskich na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, kierunek prawo oraz kierunek administracja (dyplomy uznania od Rektora UMCS za bardzo dobre wyniki w nauce).
W okresie studiowania kilkukrotna stypendystka Fundacji Edukacyjnej Przedsiębiorczości im. Prof. dr hab. Jerzego Dietla w Łodzi, aktywny działacz organizacji studenckich. 
Po ukończeniu studiów nauczyciel akademicki z przedmiotów: prawo handlowe, ustrój organów ochrony prawnej, postępowanie cywilne, nauka o administracji. Następnie prawnik, szkoleniowiec, doradca, menadżer projektów w zakresie realizacji projektów wdrożeniowych i zarządczych, restrukturyzacyjnych, oraz zarządzania informacjami, świadczenie usług pomocy prawnej w ramach współpracy z instytucjami biznesowymi (w tym prawnymi) oraz instytucjami administracji publicznej.
Z Elewarr sp. z o.o. związana od 2017r., jako główny kadrowiec, pełnomocnik zarządu ds. zarządzania zasobami ludzkimi, radca prawny, prokurent. Aktualnie Wiceprezes Zarządu Elewarr sp. z o.o.

Kontakt do ELEWARR Sp. z o.o. – LINK