Menu Zamknij

Trzy lata zarządzania w Elewarr

Od chwili powołania obecnego zarządu, 3 lata temu, wiele się zmieniło w Elewarrze i w jego otoczeniu. Spółka odnotowuje z roku na rok coraz wyższe zyski, a w roku obrotowym 2020/21 Elewarr uzyskał historyczny wynik finansowy +15,76 mln złotych netto (ponad 17 mln zł brutto).

Zmieniający się rynek wymusza zmiany w sposobie handlu, np. odbiór z gospodarstwa rolnego, stopniowe rozszerzenie asortymentu (groch, kukurydza w oddziale Malbork) czy w zarządzaniu kosztami (np. wybudowanie pierwszej instalacji fotowoltaicznej, leasing schładzarek). Spółka kontynuuje przy tym swoją misję przechowywania rezerw strategicznych, zapewniając bezpieczeństwo żywnościowe kraju. W efekcie także ten rok bieżący, pomimo wysokich cen skupu zbóż i rzepaku, kosztów energii itp., zapowiada się nieźle. Okres pandemii stwarza jednak dużą niepewność, sytuacja rynkowa jest dynamiczna, a zatem wymaga czujności, ciągłego monitorowania i wyczucia przez zarząd właściwego momentu sprzedaży zasobów zbożowych.

Dobre wyniki, obecność i rosnąca rola Elewarru jest dziś widoczna, i to nie tylko w sferze medialnej (w tym w mediach społecznościowych) lub w sferze publicznych imprez takich jak Ogólnopolskie Dni Promocji Elewarru. Spółka została wyróżniona za zaangażowanie w rozwój giełdowego rynku rolnego. Tylko w roku obrotowym 2020/21 wystawiliśmy ponad 230 tys. ton pszenicy konsumpcyjnej, paszowej i żyta. Sprzedaliśmy 5125 ton, co jest dobrym wynikiem w programie pilotażowym i stwarza nam możliwość wypracowania optymalnych rozwiązań na przyszłość. 

To wszystko daje nam pewność, że czasy minione, złej renomy i strat finansowych odeszły do przeszłości, a symbolicznie przejawiło się to przeprowadzeniem się z siedziby przy ul. Jagiellońskiej do biur przy Al. Wincentego Witosa, nota bene historycznego przywódcy chłopskiego. Dziś, Elewarr to Spółka, nastawiona na zmiany i innowacje, na sukces finansowy, to Spółka nastawiona na przyszłość.