Menu Zamknij

Remont zadaszenia – wiaty przy baterii 24 szt. zbiorników metalowych

Oddział Spółki Elewarr w Malborku ogłasza postępowanie w trybie przetargu ofertowego na wykonanie zadania remontowego pn.: „Remont zadaszenia – wiaty przy baterii 24 szt. zbiorników metalowych wraz z wykonaniem zabezpieczenia antykorozyjnego konstrukcji wiaty i wykonaniem malowania- w Elewatorze Orneta”

Termin złożenia oferty: 14.03.2022 r.
Termin otwarcia ofert: 15.03.2022 r. o godz. o godz. 11.00 w siedzibie zamawiającego: ELEWARR SP. Z O.O. Oddział Spółki w Malborku 82 – 200 Malbork, ul. Daleka 72

Do pobrania:

SIWZ – remont wiaty przy baterii 24.szt zb. metalowych_elewator Orneta 2022

ZAŁĄCZNIK nr 1_Oświadczenie Oferenta _ remont wiaty _ elewator Orneta 2022

ZAŁĄCZNIK nr 2_formularz ofertowy _ remont wiaty_Orneta 2022

Załącznik nr 3 – Obowiązek informacyjny ELEWARR sp. z o.o__ do SIWZ- remont wiaty_ Orneta 2022

ZAŁĄCZNIK nr 4 do SIWZ_Wzór Umowy- remont wiaty Elewator Orneta 2022_ AKCEPTACJA Rpr