Menu Zamknij

Remont wywrotnic kosza samochodowego w Lubyczy Królewskiej

Przedmiotem zamówienia jest remont wywrotnic 4 szt. (podwójne) kosza samochodowego w Lubyczy Królewskiej. 
Przedmiotem zamówienia są objęte niżej wymienione prace: 
a) piaskowanie całej konstrukcji wywrotnic,
b) usunięcie skorodowanych, uszkodzonych elementów konstrukcji,
c) wstawienie nowych elementów konstrukcji,
d) wymiana uszkodzonych blach najazdowych,
e) wymiana uszkodzonych barier zabezpieczających pojazd podczas rozładunku,
f) wymiana elementów nieujętych w SIWZ, a koniecznych do wymiany lub naprawy,
g) wymiana siłowników 16 szt.,
h) pomalowanie farbą podkładową i nawierzchniową.
Zamawiający wymaga udzielenia przez Wykonawcę na wykonany przedmiot zamówienia min. 3-letniej gwarancji.

Miejscem realizacji przedmiotu zamówienia jest Magazyn w Lubyczy Królewskiej, ul. Polna 1,22-680 Lubycza Królewska.
Przedmiot zamówienia należy zrealizować w terminie do dnia 30.06.2023 r. Szczegółowy harmonogram prac zostanie uzgodniony po wyłonieniu wykonawcy, na co wykonawca wyraża zgodę. 

Do pobrania: