Menu Zamknij

Remont redlerów przyjęciowych o dł. 42 mb. na łączniku elewator- kosz kolejowy w magazynie w Krupcu

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych obejmujących remont 2 szt. redlerów przyjęciowych o dł. 42 mb. na łączniku elewator- kosz kolejowy w Krupcu.
Przedmiotem zamówienia objęto niżej wymienione prace i roboty:
1) Wyłożyć spody redlerów kosza 2 szt. o dł. 42 m płytą z polietylenu Kl. 1000 antystatycznego gr. 10mm (dostarczyć certyfikat),
2) zamontować rolki polietylenowe prowadzące łańcuch redlera,
3) sprawdzić łańcuch (wymienić uszkodzone elementy na nowe),
4) wymienić sprzęgła na nowe (proponowane elastyczne kłowe typu HK), dobrać i ustawić,
5) wyregulować i uruchomić.
Przygotować dla Zamawiającego dokumentację powykonawczą.
Okres gwarancji na przedmiot zamówienia – 36 miesięcy.

Miejsce i termin realizacji:
Miejscem realizacji przedmiotu zamówienia jest Magazyn w Krupcu.
Przedmiot zamówienia należy zrealizować w terminie do dnia 28.02.2023r. Szczegółowy harmonogram prac zostanie uzgodniony po wyłonieniu wykonawcy, na co wykonawca wyraża zgodę.

Do pobrania: