Menu Zamknij

Remont powierzchni zewnętrznej zbiorników magazynowych w elewatorze Wąbrzeźno

Przedmiotem zamówienia jest kompleksowy remont powierzchni zewnętrznej (elewacji) dwóch żelbetowych baterii zbiorników magazynowych fi 6m wraz z łącznikami w Elewatorze Wąbrzeźno, o łącznej powierzchni około 4428 m2.

Zakres prac obejmuje:
W zakresie remontu powierzchni zbiorników:
a) usunąć widoczne odspojone fragmenty konstrukcji płaszcza żelbetowego zbiorników,
b) ostukać i usunąć (głuche, niewidoczne) fragmenty odparzonego betonu,
c) odkucie odpadającego i luźno przylegającego betonu na zbiornikach,
d) mycie elewacji zbiorników myjką pod wysokim ciśnieniem min 400 bar,
e) oczyszczenie z rdzy wystające zbrojenie,
f) zabezpieczenie antykorozyjne odsłoniętego zbrojenia silosów,
g) nałożenie warstwy szczepnej na ubytki w konstrukcji płaszcza żelbetowego,
h) wykonanie reprofilacji ubytków zaprawą naprawczą modyfikowaną,
i) wyszpachlowanie powierzchni silosów w obszarze napraw zaprawą modyfikowaną,
j) wykonanie gruntowania płaszcza żelbetowego silosów poprzez malowanie materiałem gruntującym Sikagard 552 Aquaprimer,
k) wykonanie powłoki zabezpieczającej płaszcz żelbetowy silosów poprzez dwukrotne malowanie farbą elastyczną do betonu Sikagard 550 WE, kolor RAL 1015 lub zbliżony.
Do naprawy i zabezpieczenia silosów żelbetowych zastosować materiały firmy Sika:
Sika Repair 10 F – warstwa szczepna, ochronna zbrojenia,
Sika Repair 13 F zaprawa naprawcza, wypełniająca,
Sika Repair 30 F szpachla.

W zakresie malowania urządzeń zamontowanych przy zbiornikach:
a) pomalować rury załadunku z zasuwami,
b) pomalować rury do schładzania zboża,
c) uszczelnić i pomalować okna.
Farba do malowania elementów stalowych – Tikkurila MAKOR-TIX
Kolor farby szary metaliczny.

Wykonawca zrealizuje przedmiot zamówienia z użyciem własnych zasobów, materiałów oraz narzędzi.

Wykonawca jest zobowiązany do uporządkowania terenu na którym realizowane były czynności związane z przedmiotem prac oraz utylizacji materiałów powstałych w toku prowadzonych prac.
Wykonawca zobowiązany jest udzielić gwarancji jakości na wykonany przedmiot zamówienia na okres pięciu (5) lat.

Miejscem realizacji przedmiotu zamówienia jest elewator zbożowy w Wąbrzeźnie ul. W. Kętrzyńskiego 121; 87-200 Wąbrzeźno.
Przedmiot zamówienia należy zrealizować w terminie do dnia 31.05.2023 roku.

Do pobrania: