Menu Zamknij

Remont posadzki w piwnicy technologicznej

ELEWARR Sp. z o.o. Al. Wincentego Witosa 31; 00 – 710 Warszawa,
Oddział Spółki w Malborku, ul. Daleka 72, 82-200 Malbork, ogłasza uruchomienie procedury na realizację zadania remontowego pn.: „Remont posadzki w piwnicy technologicznej – umiejscowionej przy baterii 24 szt. zbiorników metalowych wraz z wykonaniem pogłębienia studzienki odpływowej w Elewatorze Orneta”.

Termin złożenia oferty: 30.05.2022 r. – do godz. 14.00
Termin otwarcia ofert: 31.05.2022 r. o godz. o godz. 12.00 w siedzibie zamawiającego: ELEWARR SP. Z O.O. Oddział Spółki w Malborku 82 – 200 Malbork, ul. Daleka 72

Do pobrania:

SIWZ – remont posadzki w piwnicy technolg. Elewator Orneta 2022

ZAŁĄCZNIK nr 1_Oświadczenie Oferenta _ remont posadzki piwnicy technolog._ elew. Orneta 2022

ZAŁĄCZNIK nr 2_formularz ofertowy _ remont posadzki piwnicy technolog._ elew. Orneta 2022

Załącznik nr 3 – Obowiązek informacyjny ELEWARR sp. z o.o__ do SIWZ-remont posadzki piwnicy technolog._ Orneta 2022

Załącznik 4_do SIWZ_UMOWA remont posadzki piwnica technolg._Orneta 2022