Menu Zamknij

Remont podnośników kubełkowych w elewatorze zbożowym w Gądkach

Przedmiotem zamówienia jest remont 4 szt. podnośników kubełkowych P5, P6, P7, P8 typu PK 120 (wysokość podnośników 2 x11m, 2 x 12,4m) – kosz kolejowy w elewatorze zbożowym w Gądkach. 

Zakres realizacji obejmuje: 
a) Zamówienie i dostarczenie materiałów – całe obudowy podnośników ocynkowanych (blacha gr. 2 mm), nowe stopy oraz głowice (ocynk),
b) Demontaż wyeksploatowanych podnośników,
c) Montaż nowych elementów w miejsce starych podnośników,
d) Gurt, czerpaki, napęd oraz koła pasowe pozostają bez zmian,
e) Wymiana 4 rur spustowych φ 250 wraz z koszami zasypowymi (blacha gr. 2 mm, ocynk) odprowadzających zboże z podnośników na poszczególne redlery,
f) Wykonanie połączeń wyrównawczych,
g) Regulacja, uruchomienie i rozruch.

Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia z terenu Zamawiającego wszystkich odpadów powstałych na skutek prowadzenia prac objętych zamówieniem. Wykonawca przedstawi karty przekazania odpadów.

Wykonawca zobowiązany jest udzielić gwarancji jakości i rękojmi za wady na wykonane prace co najmniej 24 miesiące. Termin gwarancji jakości stanowi jedno z kryteriów oceny ofert.

Miejscem realizacji przedmiotu zamówienia jest Magazyn w Gądkach, ul. Zbożowa 1, 62 – 023 Gądki.

Przedmiot zamówienia należy zrealizować w terminie do dnia 30.04.2023 r.

Do pobrania: