Menu Zamknij

Remont kosza kolejowego – remont redlera i stopy podnośnika w magazynie w Lubyczy Królewskiej

Przedmiotem zamówienia jest remontu kosza kolejowego – remont redlera i stopy podnośnika w magazynie w Lubyczy Królewskiej ul. Polna 1. 
Przedmiotem zamówienia objęto niżej wymienione prace i roboty:
1) Wymiana łożysk w redlerze nr R- 16, czyszczenie i malowanie całego redlera (długość redlera R 350 – 13 m).
2) Remont stopy podnośnika nr P-7. Wymiana łożysk. Wymiana skorodowanych elementów podnośnika, malowanie całego podnośnika (wysokość podnośnika E 350 – 20 m).
3) Regulacja, ustawienie i uruchomienie R-16 i P-7.
Okres gwarancji na przedmiot zamówienia – 36 miesięcy.

Miejsce i termin realizacji:
Miejscem realizacji przedmiotu zamówienia jest Magazyn w Lubyczy Królewskiej.
Przedmiot zamówienia należy zrealizować w terminie do dnia 28.02.2023r. Szczegółowy harmonogram prac zostanie uzgodniony po wyłonieniu wykonawcy, na co wykonawca wyraża zgodę.

Do pobrania: