Menu Zamknij

Remont dachów budynków w Gądkach

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu dachów w Magazynie w Gądkach. 

Zakres realizacji obejmuje: 
1. Budynek kosza samochodowego: 
a) oczyszczenie powierzchni z zabrudzeń – 133 m2
b) ułożenie, docięcie i zgrzanie papy na powierzchni dachu – 133 m2
c) opierzenie papowe pionowej ściany z blachy falistej – 32 mb
d) opierzenia papowe wszystkich nóg (redlery, balustrady, drabina) – 80 szt.
e) opierzenie papą koryt podnośników kubełkowych – 8 szt.
2. Budynek pomocniczy stacji paliw:
a) oczyszczenie powierzchni dachu oraz dokręcenie luźniej blachy- 66,5 m2
b) demontaż i montaż instalacji odgromowej
c) docięcie i przymocowanie płyty OSB – 66,5 m2
d) wykonanie i montaż opierzeń z blachy – 36 mb
e) krycie powierzchni papą termozgrzewalną + opierzenia – 83 m2

Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia z terenu Zamawiającego wszystkich odpadów powstałych na skutek prowadzenia prac objętych zamówieniem. Wykonawca przedstawi karty przekazania odpadów.
Wykonawca zobowiązany jest udzielić gwarancji na wykonane prace minimum 24 miesiące.

Miejsce i termin realizacji:
Miejscem realizacji przedmiotu zamówienia jest Magazyn w Gądkach.
Przedmiot zamówienia należy zrealizować w terminie do dnia 31.12.2022 r. Szczegółowy harmonogram prac zostanie uzgodniony po wyłonieniu wykonawcy, na co wykonawca wyraża zgodę.

Pliki do pobrania:

Zapytanie ofertowe Remont dachów Magazyn Gądki 2022

Załącznik nr 1 – oświadczenie

Załącznik nr 2 – Druk oferty