Menu Zamknij

Remont aspiracji do wieży suszarni przy elewatorze Magazyn w Rzeszowie

Przedmiotem zamówienia jest Remont aspiracji do wieży suszarni przy elewatorze w magazynie w Rzeszowie.

Przedmiotem zamówienia objęto niżej wymienione prace i roboty:
a) demontaż istniejącej głowicy filtrocyklonu (produkcji „Spomasz” Toruń typ KF-26/A),
b) zamontowanie (dostosowanie kompleksowe) nowoczesnej głowicy do istniejącego filtrocyklonu z uwzględnieniem parametrów pracy w oparciu o dokumentację DTR filtrocyklonu istniejącego KF-26/A – do wglądu),
c) zamontowanie nowych worków z zastosowaniem ich oczyszczania przy pomocy powietrza sterowanego np. przez elektrozawory,
d) zamontowanie nowej sprężarki i śluzy oraz dostosowanie linii transportu odpadów od filtrocyklonu do zbiorników odpadowych,
e) uruchomienie zamontowanego filtrocyklonu i przeszkolenie pracowników.

Wymagania techniczne (parametry) dla głowicy filtrocyklonu:
− praca urządzenia w przedziale temperatur od -25 do +50 oC.

Wymagania serwisowe i powykonawcze:
a) czas reakcji serwisu w przypadku awarii max. 48 godzin od momentu zgłoszenia awarii,
b) okres gwarancji na przedmiot zamówienia – 36 miesięcy od podpisania protokołu odbioru wykonanych prac,
c) dostarczenie dokumentacji powykonawczej – dokumentacja techniczno-ruchowa (DTR).
UWAGA: nie dopuszcza się do wykonania zmian konstrukcyjnych w zakresie budynku elewatora.

Miejscem realizacji przedmiotu zamówienia jest ELEWARR Sp. z o.o. Magazyn w Rzeszowie ul. Spichlerzowa 46, 35-322 Rzeszów.
Przedmiot zamówienia należy zrealizować w terminie do dnia 30.05.2023 r.

Pliki do pobrania: