Menu Zamknij

Regeneracja ślimaków wybierających z zbiornika odpadów nr 4 w magazynie w Rzeszowie

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie regeneracji ślimaków wybierających z zbiornika odpadów nr 4 w magazynie w Rzeszowie. 
Przedmiotem zamówienia są objęte niżej wymienione prace:
a) zdemontowanie ślimaków,
b) wymiana zużytych elementów ślimaka,
c) wymiana skorodowanych blach,
d) wymiana łożysk,
e) pomalowanie,
f) zamontowanie,
g) uruchomienie ślimaków.
UWAGA: nie dopuszcza się do wykonania zmian konstrukcyjnych w zakresie budynku elewator
Zamawiający wymaga udzielenia przez Wykonawcę na wykonany przedmiot zamówienia min. 3-letniej gwarancji.

Miejscem realizacji przedmiotu zamówienia jest Magazyn w Rzeszowie, ul. Spichlerzowa 46a 1, 35-322 Rzeszów.
Przedmiot zamówienia należy zrealizować w terminie do dnia 30.06.2023 r. Szczegółowy harmonogram prac zostanie uzgodniony po wyłonieniu wykonawcy, na co wykonawca wyraża zgodę.

Do pobrania: