Menu Zamknij

Przegląd i legalizacja ponowna wag w elewatorach zbożowych w Nowych Proboszczewicach i Drobinie

Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie do legalizacji, przegląd i legalizacja ponowna wskazanych niżej wag, zainstalowanych w: 

Elewatorze zbożowym Nowe Proboszczewice:
a) waga samochodowa, elektroniczna o nośności 60 ton, RHEWA 82c plus, rok prod. 2015,
b) waga samochodowa, elektroniczna o nośności 60 ton, RHEWA 82c plus, rok prod. 2017,
c) waga kolejowa, elektroniczna o nośności 100ton, DANWAEGHT/TOLEDO 8530, rok prod. 1992,
d) waga przepływowa, elektroniczna, odważająca o nośności 450 kg, WIKPOL EWO-450/1, rok prod. 2008.

Elewatorze zbożowym Drobin:
− waga przepływowa, elektroniczna, odważająca o nośności 200 kg, Sys Tec GmbH IT 3000A, rok prod. 2011.

W ramach wykonania przedmiotu zamówienia Wykonawca wykona również następujące czynności: 
− sprawdzenie poprawności działania poszczególnych podzespołów wagowych,
− sprawdzenie dokładności wskazań i regulacja punktów wagi,
− sprawdzenie i regulacja dokładności wskazań wagi,
− dostarczenie odpowiednich wzorców masy oraz ich obsługa,
− uzyskanie legalizacji wagi w tym: wniesienie opłaty legalizacyjnej oraz innych opłat związanych z uzyskaniem świadectw legalizacji i kosztami dojazdu pracownika OUM.

Miejscem realizacji przedmiotu zamówienia jest elewator zbożowy w Nowych Proboszczewicach, ul. Bielska 2a, 09-412 Proboszczewice oraz elewator zbożowy w Drobinie, ul. Tupadzka 1a, 09-210 Drobin.

Przedmiot zamówienia należy zrealizować w terminie do dnia 9 grudnia 2022 r.

Do pobrania: