Menu Zamknij

Przegląd i legalizacja ponowna wag samochodowych w magazynie zbożowym w Bielsku Podlaskim

Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie do legalizacji, przegląd i legalizacja ponowna 2 sztuk wag samochodowych elektronicznych o nośności 60 ton – każda, wytwórca Schenck Polska DFT-E2, rok produkcji 2000 i 2002 zainstalowanych w elewatorze zbożowym w Bielsku Podlaskim. 

Przedmiotem zamówienia objęto następujące czynności:
− sprawdzenie poprawności działania poszczególnych podzespołów wagowych,
− sprawdzenie dokładności wskazań i regulacja punktów wagi,
− sprawdzenie i regulacja dokładności wskazań wagi,
− dostarczenie odpowiednich wzorców masy oraz ich obsługa,
− uzyskanie legalizacji wagi, w tym: wniesienie opłaty legalizacyjnej oraz innych opłat związanych z uzyskaniem świadectw legalizacji i kosztami dojazdu pracownika OUM.

Miejsce i termin realizacji:

Miejscem realizacji przedmiotu zamówienia jest elewator zbożowy w Bielsku Podlaskim przy ul. Kleszczelowskiej 84A, 17-100 Bielsk Podlaski.

Przedmiot zamówienia należy zrealizować w terminie do dnia 15 listopada 2022 r.

Do pobrania: