Menu Zamknij

Powiększamy teren Elewatora Braniewo!

16 sierpnia 2021 roku Elewarr Sp. z o.o. kupił od prywatnego właściciela działki zlokalizowane przy ul. Stefczyka w Braniewie o powierzchni 0,1409 ha. Umowę zakupu w imieniu Zarządu Spółki zawarł Dyrektor Oddziału Malbork Hubert Grzegorczyk.

Przedmiotowe działki przylegają bezpośrednio do terenów będących własnością Magazynu w Braniewie. Dzięki temu nasz elewator uzyska dodatkowe możliwości inwestycyjne, a tym samym powierzchnię, która w niedalekiej przyszłości zostanie zagospodarowana

– powiedział Hubert Grzegorczyk, Dyrektor Oddziału Malbork.

To nie pierwsze działanie, które jest podejmowane przez Prezesa Zarządu Elewarr Sp. z o.o. Daniela Alain Koronę i Wiceprezes Zarządu Elewarr Sp. z o.o. Monikę Parafianowicz na rzecz Magazynu w Braniewie. 21 lipca 2021 roku odbyło się podpisanie umowy na wykonanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego, na rozbudowę i modernizację obiektów magazynowych Elewatora Braniewo, pomiędzy Oddziałem Malbork Elewarr Sp. z o.o., a wyłonionym w drodze postępowania przetargowego Tornum Polska Sp. z o.o. Program Funkcjonalno-Użytkowy na elewator Braniewo obejmuje opracowanie architektoniczno-budowlane oraz opracowanie koncepcji projektowej, umożliwiające w przyszłości wykonanie zadania inwestycyjnego pn.: „Kompleksowa rozbudowa i modernizacja obiektów magazynowych Elewatora Braniewo”, tj. zwiększenia powierzchni magazynowej Elewatora Braniewo do minimum 10 000 ton pojemności magazynowej, poprzez budowę kosza przyjęciowego, budowę suszarni zbożowej, budowę tzw. zbiorników buforowych (metalowych silosów zbożowych), metalowych silosów zbożowych do składowania zbóż i rzepaku, na nieruchomościach należących do Elewarr Sp. z o.o. Pracę na realizacją Programu Funkcjonalno-Użytkowego idą zgodnie z harmonogramem.

Zakup działek, który dziś nastąpił to kolejny dowód na to, że Elewarr Sp. z o.o. dąży do rozbudowy swojego Magazynu w Braniewie. Ten elewator ogrywa bardzo ważną rolę dla rolników z całego powiatu braniewskiego i okolic. Każdy kto twierdzi, że chcemy zlikwidować ten magazyn działa na niekorzyść rolników i naszej Spółki. Naszym priorytetem jest zwiększenie powierzchni magazynowej w Braniewie do minimum 10 000 ton, jak również stworzenie nowocześniej infrastruktury przyjęciowej i wydawczej

– dodał Hubert Grzegorczyk, Dyrektor Oddziału Malbork.

fot. collage Pixabay.com/Elewarr.pl