Menu Zamknij

Porozumienia pomiędzy Mazowieckim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego i Elewarr

W dniu 3 listopada w ramach nawiązania współpracy między Mazowieckim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego (MODR) w Warszawie Oddział w Płocku i Spółką Elewarr podpisane zostało porozumienie przez Dyrektora Oddziału Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Płocku Wojciecha Banaszczaka oraz Dyrektora Oddziału Spółki Elewarr w Nowych Proboszczewicach Macieja Jabłońskiego.

Strony porozumienia wyraziły wolę i chęć współpracy w następujących obszarach:

  • Realizacji działań, których beneficjentami są rolnicy prowadzący gospodarstwa rolne w otoczeniu magazynów należących do Spółki Elewarr,
  • Podejmowania wspólnych działań promujących dokonania i osiągniecia MODR i Spółki Elewarr,
  • Prowadzenia działań w zakresie wspólnej organizacji szkoleń dla rolników i mieszkańców obszarów wiejskich,
  • Uczestnictwa w giełdach, kiermaszach i innych wydarzeniach organizowanych przez MODR w obrębie działania magazynów Spółki Elewarr.

Porozumienie zaowocuje między innymi działaniami w zakresie szkoleń, zwiedzania obiektów Elewarr i udziałem rolników we wspólnie organizowanych wydarzeniach.