Menu Zamknij

Olimpiada Młodych Producentów Rolnych i Wiedzy o BHP w Rolnictwie

10 listopada w Starym Polu odbyła się powiatowa eliminacja do Wojewódzkiej Olimpiady Młodych Producentów Rolnych i Wiedzy o BHP w Rolnictwie. Dyrektor Oddziału w Malborku Elewarr sp. z o.o. Marcin Maciejewski wręczył laureatom olimpiady nagrody.
Uczestnikami konkursu byli rolnicy, domownicy w gospodarstwach rolnych, właściciele i współwłaściciele gospodarstw rolnych, członkowie Rolniczych Spółdzielni Produkcyjnych, uczniowie szkół o charakterze rolniczym, ogrodniczym, z terenu powiatu malborskiego i nowodworskiego.
Wszystkim laureatom i uczestnikom jeszcze raz gratulujemy i życzymy powodzenia na etapie wojewódzkim i krajowym!
Dziękujemy Pomorskiemu Ośrodkowi Doradztwa Rolniczego w Lubaniu o/ Stare Pole za współpracę.