Menu Zamknij

Modernizacja redlerów w elewatorze zbożowym w Koronowie

Przedmiotem zamówienia jest modernizacja redlerów Ro1, Ro2, Ro3, R,o4, R1, R2, R3, R4, R32,
R33 oraz R315 i R315A w elewatorze zbożowym w Koronowie.

Zakres realizacji obejmuje:
a) Zakup płyt trudnościeralnych: teflon – płyta PE 1000 o grubości 10mm, do wszystkich
modernizowanych redlerów o łącznej długości 216 mb (Ro1 -Ro4: 4x 3m; R1-R4: 4x 8m;
R32-R33: 2x 76m; R315-R315A: 2x 10m).
b) Demontaż den 4 redlerów o numerach Ro1 – Ro4, oraz ich ponowny montaż z płytami
trudościeralnymi PE 1000, regulacja wysokości motoreduktorów oraz sprawdzenie pracy
redlerów.
c) Demontaż den 4 redlerów R1 – R4, oraz ich ponowny montaż z płytami trudnościeralnymi PE
1000, regulacja wysokości motoreduktorów oraz sprawdzenie pracy redlerów.
d) Demontaż den redlerów R32 i R33 oraz ich ponowny montaż z płytami trudnościeralnymi PE
1000, regulacja ustawienia wysokości motoreduktorów oraz sprawdzenie pracy redlerów.
e) Demontaż den redlerów R315 i R315A oraz ich ponowny montaż łącznie z płytami
trudnościeralnymi PE 1000, wymiana kompletu łożysk w redlerach R315 i R315A regulacja
ustawienia wysokości motoreduktorów oraz sprawdzenie pracy redlerów.

Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia z terenu Zamawiającego wszystkich odpadów powstałych na skutek prowadzenia prac objętych zamówieniem. Wykonawca przedstawi karty
przekazania odpadów.

Wykonawca zobowiązany jest udzielić gwarancji jakości i rękojmi za wady na wykonane prace co
najmniej 24 miesiące. Termin gwarancji jakości stanowi jedno z kryteriów oceny ofert.

Miejscem realizacji przedmiotu zamówienia jest Magazyn w Koronowie, ul. Przemysłowa 7, 86-010
Koronowo.
Przedmiot zamówienia należy zrealizować w terminie do dnia 31.05.2023 r.

Do pobrania: