Menu Zamknij

Magazyn Wąbrzeźno

Wąbrzeźno 87-200, ul. Wojciecha Kętrzyńskiego 121
tel.: +48 56 688 25 23
fax: +48 56 688 25 26

Koordynatorzy handlowi Elewarr:
Robert Polcyn  tel. +48 691 958 043
Stanisław Gębka tel. +48 691 958 066
wabrzezno[at]elewarr.com.pl

Wyposażenie i dane techniczne elewatora:
– pojemność: 56 tys. ton,
– urządzenie do pneumatycznego pobierania prób zbóż z kołowych środków transportu,
– suszarnia zbożowa 2 sztuki,
– elektroniczny system pomiaru temperatury w komorach,
– system aktywnej wentylacji i schładzania ziarna zbóż w komorach,
– samochodowy punkt przyjęcia zboża,
– kolejowy punkt przyjęcia zboża,
– bocznica kolejowa z punktem zdawczo-odbiorczym,
– laboratorium wyposażone w aparaturę do określania wyróżników jakościowych zbóż.

Urządzenia do ważenia zboża:
– elektroniczna waga samochodowa 60 ton,
– mechaniczna waga samochodowa 50 ton,
– mechaniczna waga kolejowa 100 ton.

Zdolność przyjęcia:
– transport samochodowy – 2000 ton/dobę,
– transport kolejowy – 1200 ton/dobę.

Zdolność wydania:
· transport samochodowy – 2000 ton/dobę,
· transport kolejowy – 1200 ton/dobę.