Menu Zamknij

Magazyn Krupiec

Krupiec 22-302, Siennica Nadolna
tel.: +48 82 577 03 96, 82 577 03 33

Kierownik Magazynu Krupiec/Koordynator handlowy:
Zbigniew Miszczak, tel. +48 663 778 189
Koordynator handlowy Magazynu Krupiec:
Magdalena Pawelczyk, tel. +48 697 101 319
krupiec[at]elewarr.com.pl

Wyposażenie i dane techniczne elewatora:
– pojemność: 50 tys. ton,
– urządzenie do pneumatycznego pobierania prób zbóż z kołowych środków transportu,
– suszarnia zbożowa,
– system aktywnej wentylacji i schłodzenia zboża w komorach,
– elektroniczny system pomiaru temperatur w komorach,
– samochodowy punkt przyjęcia zboża 4 szt.,
– kolejowy punkt przyjęcia zboża,
– bocznica kolejowa z punktem zdawczo-odbiorczym,
– laboratorium wyposażone w aparaturę do określania wyróżników jakościowych zbóż.

Urządzenia do ważenia zboża:
– elektroniczna waga samochodowa 60 t – 2 szt.,
– waga kolejowa 100 ton,
– elektroniczna waga automatyczna – odważająca.

Zdolność przyjęcia:
– transport samochodowy – 1000 ton/dobę – 4 linie,
– transport kolejowy – 1200 ton/dobę.

Zdolność wydania:
– transport samochodowy – 800 ton/dobę,
– transport kolejowy – 800 ton/dobę.