Menu Zamknij

Konferencja prasowa dotycząca eksportu zbóż

15 listopada w Porcie Gdynia odbyła się konferencja prasowa dotycząca eksportu polskich zbóż. W konferencji wzięli udział prezes Elewarr sp. z o.o. Hubert Grzegorczyk i wiceprezes Elewarr sp. z o.o. Monika Parafianowicz, prezes Krajowej Grupy Spożywczej S.A. Jan Wernicki i wiceprezes Krajowej Grupy Spożywczej S.A. Piotr Błażewicz oraz prezes Mondry sp. z o.o. Pierre Pages.

„Jest to pierwszy w historii Elewarru eksport drogą morską i jeden z większych sukcesów, które Elewarr osiągnął w ostatnich latach. Nigdy do tej pory spółka nie prowadziła eksportu drogą morską, zawsze ten towar był sprzedawany na lokalnym rynku, ale w związku z obecną sytuacją, która panuje na świecie, zdecydowaliśmy się wykonać ten eksport, żeby polskie zboże trafiało w zakątki świata, które go potrzebują” – powiedział prezes zarządu Elewarr sp. z o.o. Hubert Grzegorczyk.

„Jednym z priorytetowych i długofalowych zadań, które zarząd Elewarr sp. z o.o. postawił sobie za cel, była, w ramach dywersyfikacji działalności Spółki, kwestia uniezależniania się od międzynarodowych firm eksportowych i uruchamiania własnego eksportu Spółki na polskie zboże, skupowane od polskich rolników. Cel jest realizowany i aktualnie Spółka po raz pierwszy w swojej 30-letniej historii podpisała kontrakt eksportowy na polską pszenicę przechowywaną w magazynach Elewarr” – podkreśliła wiceprezes zarządu Elewarr sp. z o.o. Monika Parafianowicz.

Kontrakt został zawarty w połowie października 2022, kiedy to wskaźniki giełdy MATIF były najwyższymi od początku tegorocznych żniw i gwarantowały opłacalność operacji. Zawarta umowa (GAFTA – międzynarodowa umowa zbożowa) opiewa na sprzedaż pszenicy konsumpcyjnej min. 9000 ton w ramach pierwszego kontraktu. Dnia 11 października 2022r. zarząd Elewarr podpisał umowę o współpracy z Mondry sp. z o.o., która obecnie dzierżawi dawny Bałtycki Terminal Zbożowy w Gdyni. Więcej informacji na ten temat zawarto na stronie internetowej (https://elewarr.pl/porozumienie-o-wspolpracy-z-mondry-sp-z-o-o/), co spotkało się z dużym zainteresowaniem mediów branżowych. Zawarte porozumienie umożliwia spółce korzystanie z magazynów zbożowych zlokalizowanych w Porcie Gdynia, tj. zwiezienie towaru z magazynów Elewarr oraz przechowanie asortymentu w celach eksportowych.

Zakontraktowany statek, który będzie przewoził towar posiada ładowność 33000 ton. Towar spółki zostanie bezpośrednio wyeksportowany do Wybrzeża Kości Słoniowej. Eksport, który będzie zrealizowany jest niewątpliwym sukcesem Elewarr sp. z o.o., która dotychczas w 30-letnim okresie działania, nie wyeksportowała drogą morską bezpośrednio swoich plonów rolnych do krajów Unii Europejskiej, ani poza obszar unijny. Projekt ten Spółka traktuje jako pilotażowy, ale już aktualnie prowadzi rozmowy z wieloma podmiotami, które przygotowują kolejne kontrakty eksportowe, których zrealizowanie uzależnione będzie od wzrostu cen pszenicy na giełdzie MATIF, co pozwoli (w ramach operacji eksportowych) osiągnąć zakładaną przez Spółkę marżę i zrealizować biznesowe cele gospodarcze.

Jednym z założeń powstania Krajowej Grupy Spożywczej w skład której wchodzi Elewarr sp. z o.o. jest również eksportowanie polskich towarów.

Krajowa Grupa Spożywcza S.A. to największy państwowy producent żywności w Polsce i jedyny podmiot o znaczeniu strategicznym dla zapewnienia bezpieczeństwa żywnościowego kraju. Spółki Grupy Kapitałowej Krajowej Grupy Spożywczej S.A. to zakłady niejednokrotnie z ponad 100-letnią tradycją na rynku, które dzisiaj z powodzeniem funkcjonują w wielu segmentach i na różnych rynkach. Celem powstania podmiotu jest dywersyfikacja działalności, budowanie silnego holdingu spożywczego oraz wzmocnienie pozycji polskiego rolnictwa. Grupa Kapitałowa Krajowej Grupy Spożywczej S.A. posiada kilkanaście spółek zależnych w segmentach: zbożowo-młynarskim, cukrowym, skrobi ziemniaczanej, owocowo-warzywnym, słodyczy, rolnym, nasiennym. Dzisiaj Grupa liczy blisko 5 000 pracowników, kilkadziesiąt zakładów produkcyjnych, z łącznym przychodem ponad 3,5 mld PLN.