Menu Zamknij

Komunikat prasowy

Zapraszamy media do udziału w konferencji prasowej dot. eksportu polskich zbóż przez Elewarr sp. z o.o. Konferencja odbędzie się 15 listopada 2022 r. o godzinie 14:00 w Porcie Gdynia, Terminal Zbożowy Mondry sp. z o.o. ul. Indyjska 2. W konferencji wezmą udział zarząd Krajowej Grupy Spożywczej S.A., zarząd Mondry sp. z o.o., zarząd Elewarr sp. o.o. Akredytacja mediów odbywa się pod adresem: kandrukiewicz@elewarr.com.pl do dnia 15 listopada 2022 r. godz. 10:00 Prosimy przesyłać dane: imię i nazwisko, nazwa medium, rodzaj akredytacji (media/foto/technical pass), numer legitymacji, numer rejestracji samochodowej.

Plan konferencji

14:00 – Spotkanie z mediami, przemówienia: zarząd Krajowej Grupy Spożywczej S.A., zarząd Elewarr sp. z o.o., zarząd MONDRY sp. z o.o.

14:30 – Zwiedzanie statku – z udziałem dziennikarzy

15:00 – Zwiedzanie nabrzeża – z udziałem dziennikarzy

_______________________________________________

Elewarr sp. z o.o. po raz pierwszy w swojej 30-letniej historii podpisała kontrakt eksportowy na polskie zboża przechowywane w magazynach Elewarr.

Zarząd Elewarr podpisał umowę o współpracy z Mondry sp. z o.o., która obecnie dzierżawi dawny Bałtycki Terminal Zbożowy w Gdyni. Więcej informacji na ten temat znajduje się na stronie internetowej (https://elewarr.pl/porozumienie-o-wspolpracy-z-mondry-sp-z-o-o/). Zawarte porozumienie umożliwia spółce korzystanie z magazynów zbożowych zlokalizowanych w Porcie Gdynia, tj. zwiezienie towaru z magazynów Elewarr oraz przechowanie asortymentu w celach eksportowych.

Docelowo załadunek na zakontraktowany statek rozpocznie się i zakończy w dniach 14 – 16 listopada. Towar spółki zostanie bezpośrednio wyeksportowany do Wybrzeża Kości Słoniowej.

Eksport, który będzie zrealizowany, jest niewątpliwym sukcesem Elewarr sp. z o.o., która dotychczas w 30-letnim okresie działania, nie wyeksportowała drogą morską bezpośrednio swoich plonów rolnych do krajów Unii Europejskiej, ani poza obszar unijny.

Krajowa Grupa Spożywcza S.A. to największy państwowy producent żywności w Polsce i jedyny podmiot o znaczeniu strategicznym dla zapewnienia bezpieczeństwa żywnościowego kraju. Spółki Grupy Kapitałowej Krajowej Grupy Spożywczej S.A. to zakłady niejednokrotnie z ponad 100-letnią tradycją na rynku, które dzisiaj z powodzeniem funkcjonują w wielu segmentach i na różnych rynkach. Celem powstania podmiotu jest dywersyfikacja działalności, budowanie silnego holdingu spożywczego oraz wzmocnienie pozycji polskiego rolnictwa. Grupa Kapitałowa Krajowej Grupy Spożywczej S.A. posiada kilkanaście spółek zależnych w segmentach: zbożowo-młynarskim, cukrowym, skrobi ziemniaczanej, owocowo-warzywnym, słodyczy, rolnym, nasiennym. Dzisiaj Grupa liczy blisko 5 000 pracowników, kilkadziesiąt zakładów produkcyjnych, z łącznym przychodem ponad 3,5 mld PLN. W skład Krajowej Grupy Spożywczej S.A. wchodzi Elewarr sp. z o.o.