Menu Zamknij

Komunikat prasowy – Spichlerz Północy

Zapraszamy do udziału w konferencji prasowej dot. projektu rozbudowy północnych magazynów Elewarr. Projekt został nazwany Spichlerz Północy

Konferencja odbędzie się w dniu 18 listopada 2022 roku o godz. 10:00 w Magazynie Elewarr w Bartoszycach, ul. Zbożowa 8. Wezmą w niej udział Wiceprezes Rady Ministrów Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Henryk Kowalczyk, Wiceminister Aktywów Państwowych Andrzej Śliwka, poseł na Sejm RP Leonard Krasulski, zarząd Krajowej Grupy Spożywczej S.A. oraz zarząd Elewarr sp. z o.o.

Na konferencji prasowej zarządy Krajowej Grupy Spożywczej S.A. oraz Elewarr sp. z o.o. w obecności władz państwowych podpiszą list intencyjny o realizacji Spichlerza Północy. Po konferencji przewidziane jest wspólne zwiedzanie elewatora wraz z mediami. O godzinie 11:00 odbędzie się otwarte spotkanie z rolnikami w Młodzieżowym Domu Kultury w Bartoszycach ul. Powstańców Warszawy 6. W spotkaniu wezmą udział Wiceprezes Rady Ministrów Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Henryk Kowalczyk, Wiceminister Aktywów Państwowych Andrzej Śliwka, poseł na Sejm RP Leonard Krasulski, zarząd Krajowej Grupy Spożywczej S.A. oraz zarząd Elewarr sp. z o.o.

Więcej informacji oraz akredytacje: kandrukiewicz@elewarr.com.pl  tel. 509859025

Krajowa Grupa Spożywcza S.A. to największy państwowy producent żywności w Polsce i jedyny podmiot o znaczeniu strategicznym dla zapewnienia bezpieczeństwa żywnościowego kraju. Spółki Grupy Kapitałowej Krajowej Grupy Spożywczej S.A. to zakłady niejednokrotnie z ponad 100-letnią tradycją na rynku, które dzisiaj z powodzeniem funkcjonują w wielu segmentach i na różnych rynkach. Celem powstania podmiotu jest dywersyfikacja działalności, budowanie silnego holdingu spożywczego oraz wzmocnienie pozycji polskiego rolnictwa. Grupa Kapitałowa Krajowej Grupy Spożywczej S.A. posiada kilkanaście spółek zależnych w segmentach: zbożowo-młynarskim, cukrowym, skrobi ziemniaczanej, owocowo-warzywnym, słodyczy, rolnym, nasiennym. Dzisiaj Grupa liczy blisko 5 000 pracowników, kilkadziesiąt zakładów produkcyjnych, z łącznym przychodem ponad 3,5 mld PLN.