Menu Zamknij

Komunikat Elewarr sp. z o.o.

w nawiązaniu do artykułu: „Porażka całego rządu”. Ostrzegał przed kryzysem, ale władza nie słuchała” opublik. na portalu Wirtualna Polska i zawartych w artykule twierdzeń Pana Rafała Mładanowicza odnoszących się do Spółki, informujemy, że:

  1. Elewarr sp. z o.o. realizuje wszystkie swoje zadania statutowe prowadząc działalność gospodarczą na podstawie planów rocznych, decyzji właścicielskich, możliwości finansowych i operacyjnych oraz realizuje wewnętrzną strategię Spółki.
  2. Elewarr sp. z o.o. z Panem Rafałem Mładanowiczem, ani Pan Mładanowicz z Elewarr sp. z o.o. nie nawiązała żadnej współpracy w zakresie wymiany „myśli” i doświadczeń oraz realizacji pomysłów Pana Mładanowicza opisanych w artykule dotyczących potencjalnej czy realnej aktywności biznesowej Spółki opartej na zbożu ukraińskim, zamiarze jego przechowywania, transportowania i robieniu „biznesu” na zbożu ukraińskim.
  3. Spółka nie podpisała żadnego listu intencyjnego ani żadnych umów w kierunku realizacji pomysłów Pana Mładanowicza, nie prowadziła z nim rozmów w zakresie przyszłej jakiejkolwiek współpracy. Pan Mładanowicz nie był ani doradcą ani pełnomocnikiem Spółki, nie był w ogóle powiązany w żaden sposób ze Spółką. Spółka w stosunku do Pana Mładanowicza nie była nigdy w żadnej podległości służbowej, ani w żadnej zależności. Nigdy do Spółki nie wpłynęły, ani nie zostały okazane, żadne analizy biznesowe itp., które uwiarygodniałyby twierdzenia Pana Mładanowicza opisane w artykule dot. jego pomysłów na funkcjonowanie gospodarcze Spółki Elewarr, czy składania Spółce propozycji bycia operatorem zbożowym towarów z Ukrainy.
  4. Elewarr sp. z o.o. informuje, że Pan Mładanowicz chciał w okresie skupu zwiedzić infrastrukturę magazynową Spółki w m. Krupiec i w m. Lubycza Królewska i wówczas poinformował Dyrektora i pracowników Oddziału Spółki, że zależy jemu na „ściąganiu” z Ukrainy dużych wolumenów zboża i przechowywaniu tego zboża w magazynach Spółki.

    Spółka już w 2019r. przyjęła założenie, że wewnętrzna polityka w zakresie obrotu zbożem i rzepakiem będzie nastawiona na prowadzenie skupu wyłącznie od polskich rolników oraz przechowywanie i składowanie wyłącznie polskich towarów od polskich rolników. Dlatego Spółka wykluczała w 2022r. w ogóle potencjalną współpracę biznesową z Panem Mładanowiczem, który już publicznie był znany jako orędownik zboża i rzepaku ukraińskiego oraz zagospodarowania tego zboża i rzepaku na terenie Polski przez różne instytucje, jego pomysły wiązały się z propozycjami olbrzymich inwestycji (w założeniu chodziło o inwestycje finansowane przez instytucje państwowe), które nie były poparte żadnymi rzetelnymi analizami finansowymi i rynkowymi. Poza tym te pomysły jako bardzo ogólne i bardzo kosztowne nie były traktowane poważnie w zakresie realizacji i finansowania ogłaszanych wizji „zagospodarowania zboża ukraińskiego”, w szybkich okresach.
  5. Do Spółki Elewarr nie wpłynęło żadne pismo od Pana Mładanowicza dotyczące poszerzenia działalności gospodarczej i zajęcie się tematem tłoczenia oleju, produkcją płatków czy mąki. Zatem nie jest prawdą to, co jest opisane w artykule. Pan Mładanowicz jako były pełnomocnik (o czym w artykule) powinien wiedzieć i mieć świadomość, że w skład GK KGS S.A. wchodzą spółki ZZZ Sp. z o.o. i Stoisław Sp. z o.o. zajmujące się produkcją mąki, a ta druga również płatków.
  6. Do Spółki Elewarr nie wpłynęło żadne pismo od Pana Mładanowicza dotyczące budowy toru o długości 11 km z granicy Ukrainy bezpośrednio do elewatora Krasnymstawie. Spółka Elewarr posiada w powiecie krasnostawskim jeden elewator (miejscowość Krupiec). Odległość od naszego elewatora do granicy z Ukrainą w linii prostej wynosi około 45 km a nie 11 km, jak twierdzi Pan Mładanowicz. Podczas jedynego spotkania zespołu ds. współpracy z Ukrainą, w której wzięła udział Spółka Elewarr (22.09.2022) Pan Mładanowicz poinformował, że Ukraina nie jest zainteresowana budową toru kolejowego do granicy Polski w miejscowości Rawa Ruska. O rzekomym udziale Spółki Elewarr w projekcie budowy torów Pan Mładanowicz nawet nie wspominał Spółce Elewarr.