Menu Zamknij

Historyczny wynik Elewarru!

Oddajemy w Państwa ręce „Spichlerz. Magazyn Elewarr sp. z o.o.”. Dlaczego ta nazwa? Otóż Spichlerz (spichrz, śpichlerz, elewator zbożowy) to była jedna kilkukondygnacyjna budowla przeznaczona do przechowywania materiałów sypkich, głównie ziaren zbóż. Wielkimi spichrzami zbożowymi nazywamy elewatory zbożowe. Elewarr jest spółką państwową, która zajmuje się handlem zbóż i rzepaku, oraz przechowywaniem tych produktów. Właśnie przechowywanie zbóż, rezerw państwowych zarówno w celach strategicznych w ramach umowy z Agencją Rezerw Strategicznych, jak i w celach stricte komercyjnych stanowiło podstawę, dla którego w maju 1992 r. z inicjatywy Agencji Rynku Rolnego (dzisiejszy Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa) powstała Spółka.

Dziś Spółka przechowuje w 17 obiektach magazynowych (elewatorów zbożowych i magazynów płaskich)o powierzchni przechowalniczej ponad 692 tys. ton – zboże, rzepak, a nawet bobowate. A zatem nazwa Spichlerz jako tytuł magazynu spółki Elewarr doskonale pasuje do naszej działalności.

Różne były koleje losu tej Spółki, w latach 2013-18 ponosiła znaczące straty finansowe, ale od 2018/19 roku sytuacja uległa radykalnej zmianie, powołano nowy zarząd, pod moim przewodnictwem i dziś Spółka jest na fali wzrostowej. Uzyskujemy z roku na rok coraz to lepsze dodatnie wyniki finansowe. W roku bieżącym Elewarr już przekroczył swój dotychczasowy historyczny dodatni wynik, na koniec lutego już osiągnęliśmy 7,3 mln zł zysku, a prognoza na koniec roku obrotowego (30 czerwca 2021) jest znacząco lepsza.

Dokonujemy nowych inwestycji, pracownicy mogą patrzeć z optymizmem na przyszłość, a rolnicy mają solidnego odbiorcę zbóż i rzepaku. Elewarr jest obecnie kojarzony z sukcesami.

Na łamach Spichlerza znajdziecie Państwo nie tylko informacje i artykuły o Spółce, ale szerzej z dziedziny rolnictwa np. wsparcia dla terenów popegeerowskich, sadownictwie, rolnictwie ekologicznym itp.

Mam nadzieję, że magazyn Spichlerz spotka się z waszym zaciekawieniem.

Życzę przyjemnej lektury.

Prezes Zarządu Elewarr sp. z o.o.

dr Daniel Alain Korona