Menu Zamknij

Elewarr wprowadza kolejny etap rozbudowy bazy magazynowej Elewatora Braniewo

Zarząd Spółki ELEWARR uruchomił kolejny etap realizacji kompleksowej rozbudowy i modernizacji obiektu magazynowego w Braniewie, poprzez uruchomienie i przeprowadzenie procedury dialogu technicznego z potencjalnymi Wykonawcami, w zakresie realizacji zadania inwestycyjnego pn. „WYKONANIE ROZBUDOWY I MODERNIZACJI OBIEKTÓW MAGAZYNOWYCH ELEWATORA BRANIEWO” – w oparciu sporządzoną SIWZ.

Ta ważna inwestycja rozwojowa w Braniewie ma na celu zwiększenie dotychczasowej bazy magazynowej i podniesie stanu technicznego aktualnie użytkowanego Elewator nr 1 na wyższy poziom technologiczny.
Aktualnie na ukończeniu jest pierwszy etap tych zamierzeń inwestycyjnych w Braniewie, tj. wykonanie sieci odwadniającej Elewator nr 1, co stanowi bezpośrednie przygotowanie do kolejnych zadań w zakresie rozbudowy Elewatora Braniewo.
Zgodnie z przyjętym i zatwierdzonym planem inwestycji (w 2019) przez Zarząd Spółki ELEWARR oraz zgodnie ze strategią inwestycyjną w zakresie rozwoju bazy magazynowej w Braniewie, w ramach tej inwestycji będzie wykonana budowa: nowego zadaszonego kosza przyjęciowo – wydającego, budowa nowych silosów buforowych i silosów magazynowych, montaż zdalnego systemu pomiaru temperatur w komorach Elewatora nr 1, i w nowo montowanych silosach buforowych i silosach magazynowych, montaż suszarni zbożowej oraz montaż nowych urządzeń i ciągów technologicznych o znacznie wyższej wydajności niż aktualnie użytkowane w Elewatorze Braniewo.
Ta realizowana strategia rozwojowa w Elewatorze Braniewo jest zgodna z oczekiwaniami producentów rolnych z regionu warmńskiego, a która to strategia została uzgodniona z rolnikami z terenu działania Elewatora Braniewo na spotkaniach konsultacyjnych w tej sprawie.