Menu Zamknij

ELEWARR Sp. z o.o. Oddział Spółki w Krupcu poszukuje osób na stanowisko: PRACOWNIK TECHNICZNY – OPERATOR STEROWNI, ELEKTRYK – miejsce wykonywania pracy Rzeszów

ELEWARR Sp. z o.o. Oddział Spółki w Krupcu poszukuje osób na stanowisko: PRACOWNIK TECHNICZNY – OPERATOR STEROWNI, ELEKTRYK – miejsce wykonywania pracy Rzeszów

Obowiązki:

 • obsługa sterowni elewatora;
 • prawidłowe ustawianie dróg transportowych w elewatorze;
 • realizacja zabiegów konserwujących składowanej masy zgodnie z zaleceniami przełożonych
 • prowadzenie dokumentacji dotyczącej ruchu (przemieszczeń) zbóż w elewatorze zgodnie z zaleceniami przełożonych;
 • utrzymanie w sprawności wszystkich urządzeń energetycznych, elektrycznych
  i elektronicznych znajdujących się na terenie zakładu i w bezpośrednim jego posiadaniu;
 • prowadzenie eksploatacji GSZ zgodnie z wytycznymi instrukcji obsługi
  i odpowiedzialność za jej prawidłową eksploatację;
 • bieżąca kontrola i ewidencjonowanie zużycia energii elektrycznej oraz czuwanie nad zachowaniem prawidłowych relacji poszczególnych rodzajów mocy i wskazań mocy maksymalnej;
 • prawidłowa eksploatacja urządzeń prostownikowych i akumulatorowych;
 • wykonywanie oględzin, przeglądów i konserwacji urządzeń elektroenergetycznych;
 • zgłaszanie potrzeb w zakresie wykonywania pomiarów skuteczności zerowania
  i uziemiania oraz oporności izolacji;
 • zgłaszanie nieprawidłowości w pracy i eksploatacji urządzeń pomiarowych;
 • przestrzeganie przepisów i regulaminów obowiązujących w Oddziale.

Uprawnienia:

 • Świadectwo kwalifikacyjne eksploatacyjne w zakresie obsługi, konserwacji, remontów: urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne o napięciu powyżej 1 kV.

Wymagania:

 • wykształcenie średnie lub zawodowe o profilu elektrycznym;
 • doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku lub w obszarze związanym z gospodarka magazynową;
 • zaangażowanie, dokładność, sumienność, odpowiedzialność;
 • brak przeciwwskazań do pracy na wysokości pow. 3m;
 • niekaralność;
 • wysoka kultura osobista.

Mile widziane:

 • znajomość urządzeń elewatora;
 • znajomość funkcjonowania elewatora pod względem technologicznym;
 • znajomość procesów technologicznych dotyczących przechowalnictwa zbóż;
 • Znajomość budowy i zasad działania urządzeń elektrycznych elewatora i umiejętność ich naprawy;
 • umiejętność naprawy awarii elektrycznych;
 • znajomość eksploatacji i konserwacji urządzeń elektroenergetycznych;
 • obsługa transportu bliskiego (ładowarka).

Oferujemy:

 • umowę o pracę;
 • atrakcyjne wynagrodzenie;
 • możliwość rozwoju zawodowego i pozyskania nowych uprawnień;
 • przyjazną atmosferę pracy.

Prosimy o przesyłanie ofert zawierających CV, list motywacyjny, skan dokumentów poświadczających wykształcenie, uprawnienia i zdobyte doświadczenie na adres: krupiec@elewarr.com.pl z dopiskiem: „Praca – PRACOWNIK TECH. – OPERATOR STEROWNI, ELEKTRYK – Rzeszów”, lub pocztą na adres Elewarr Spółka z o.o. Oddział w Krupcu, Krupiec, 22-302 Siennica Nadolna

Na oferty czekamy do 18.06.2024 r.

Zastrzegamy sobie możliwość kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami.

Zastrzegamy sobie możliwość anulowania naboru bez podania przyczyny.

Zainteresowanych informujemy, że nadesłanych ofert nie zwracamy, a oferty nie wykorzystane ulegają zniszczeniu.

Państwa dane osobowe, zawarte w CV, będą wykorzystywane zgodnie z naszą klauzulą RODO, dostępną pod adresem elewarr.pl/rodo.

Dane osobowe zamieszczone w nadesłanym CV będą wykorzystane wyłącznie na potrzeby prowadzonej przez ELEWARR Sp. z o. o. (Administratora danych) rekrutacji na stanowisko ogłoszone.

Podanie danych osobowych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych jest dobrowolne, ale konieczne do przeprowadzenia rekrutacji.

Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne i wymaga zgody.

W takim wypadku prosimy o dołączenie klauzuli „Zgadzam się na wykorzystywanie moich danych osobowych zamieszczonych w CV na potrzeby prowadzonej rekrutacji przez Administratora danych”.

Osoba pragnąca brać udział w przyszłych rekrutacjach, prowadzonych przez Administratora danych, dołącza dodatkowo klauzulę „Zgadzam się na wykorzystywanie moich danych osobowych zamieszczonych w CV, także na potrzeby przyszłych rekrutacji prowadzonych przez Administratora danych”.