Menu Zamknij

ELEWARR Sp. z o.o. Oddział Spółki w Gądkach poszukuje osoby na stanowisko: PRACOWNIK TECHNICZNY – ELEKTRYK  

ELEWARR Sp. z o.o. Oddział Spółki w Gądkach poszukuje osoby na stanowisko: PRACOWNIK TECHNICZNY – ELEKTRYK  

miejsce wykonywania pracy KORONOWO

Forma zatrudnienia – umowa o pracę

Obowiązki:

 • utrzymanie w sprawności wszystkich urządzeń energetycznych, elektrycznych i elektronicznych znajdujących się na terenie zakładu i w bezpośrednim jego posiadaniu;
 • prowadzenie eksploatacji GSZ zgodnie z wytycznymi instrukcji obsługi i odpowiedzialność za jej prawidłową eksploatację;
 • bieżąca kontrola i ewidencjonowanie zużycia energii elektrycznej oraz czuwanie nad zachowaniem prawidłowych relacji poszczególnych rodzajów mocy i wskazań mocy maksymalnej;
 • prawidłowa eksploatacja urządzeń prostownikowych i akumulatorowych;
 • wykonywanie oględzin, przeglądów i konserwacji urządzeń elektroenergetycznych;
 • zgłaszanie potrzeb w zakresie wykonywania pomiarów skuteczności zerowania i uziemiania oraz oporności izolacji;
 • zgłaszanie nieprawidłowości w pracy i eksploatacji urządzeń pomiarowych;
 • przestrzeganie przepisów i regulaminów obowiązujących w Oddziale.

Uprawnienia:

 • świadectwo kwalifikacyjne eksploatacyjne w zakresie obsługi, konserwacji, remontów: – urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne o napięciu nie wyższym niż 1 kV.
 • Wymagania:
 • wykształcenie średnie;
 • dopuszcza się wykształcenie zawodowe w przypadku pracowników posiadających doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku;
 • zaangażowanie, dokładność, odpowiedzialność, sumienność, wysoka kultura osobista;
 • brak przeciwwskazań do pracy na wysokości;
 • niekaralność.

 Oferujemy:

 • pracę w stabilnej firmie;
 • umowę o pracę;
 • atrakcyjne wynagrodzenie;
 • możliwość rozwoju zawodowego i pozyskania nowych uprawnień;
 • przyjazną atmosferę pracy.

Prosimy o przesłanie ofert zawierających CV, list motywacyjny, skan dokumentów poświadczających wykształcenie, uprawnienia i zdobyte doświadczenie na adres: gadki@elewarr.com.pl z dopiskiem: „PRACA – ELEKTRYK – KORONOWO”

 Na oferty czekamy do 16 lutego 2024 roku.

 Zastrzegamy sobie możliwość kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami.

Zastrzegamy sobie możliwość anulowania naboru bez podania przyczyny.

Zainteresowanych informujemy, że nadesłanych ofert nie zwracamy, a oferty nie wykorzystane ulegają zniszczeniu.

Państwa dane osobowe, zawarte w CV, będą wykorzystywane zgodnie z naszą klauzulą RODO, dostępną pod adresem elewarr.pl/rodo.

Dane osobowe zamieszczone w nadesłanym CV będą wykorzystane wyłącznie na potrzeby prowadzonej przez ELEWARR Sp. z o. o. (Administratora danych) rekrutacji na stanowisko ogłoszone.

Podanie danych osobowych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych jest dobrowolne, ale konieczne do przeprowadzenia rekrutacji.

Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne i wymaga zgody.

W takim wypadku prosimy o dołączenie klauzuli „Zgadzam się na wykorzystywanie moich danych osobowych zamieszczonych w CV na potrzeby prowadzonej rekrutacji przez Administratora danych”.

Osoba pragnąca brać udział w przyszłych rekrutacjach, prowadzonych przez Administratora danych, dołącza dodatkowo klauzulę „Zgadzam się na wykorzystywanie moich danych osobowych zamieszczonych w CV, także na potrzeby przyszłych rekrutacji prowadzonych przez Administratora danych”.