Menu Zamknij

Elewarr podpisuje porozumienie o współpracy z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa!

W ramach wzmocnienia współpracy między Elewarr a Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa podpisano porozumienie przez dyrektora Oddziału ARiMR w Poznaniu Mateusza Bukowskiego oraz dyrektora Oddziału Elewarr w Gądkach Michała Kotkowskiego.

Najważniejsze punkty porozumienia dotyczą m.in.:

  • zacieśnienia wzajemnych kontaktów z pełnym poszanowaniem autonomiczności decyzji należących do wyłącznych kompetencji ARiMR i spółki Elewarr,
  • efektywnej i partnerskiej kooperacji w zakresie realizacji działań, których odbiorcami są rolnicy oraz mieszkańcy wsi i obszarów wiejskich,
  • podejmowania wspólnych przedsięwzięć organizacyjnych i merytorycznych promujących dokonania i osiągnięcia ARiMR i spółki Elewarr,
  • prowadzenia innych działań w zakresie organizacji szkoleń dla rolników i mieszkańców obszarów wiejskich.