Menu Zamknij

Elewarr na międzynarodowym kongresie obszarów Trójmorza

W dniach 29-30 czerwca 2021 roku w Lublinie odbył się Samorządowy Kongres Gospodarczy II Forum Regionów Trójmorza. Elewarr Sp. z o.o. na tym wydarzeniu reprezentowali Prezes Daniel Alain Korona oraz Wiceprezes Monika Parafianowicz. Działalność naszej Spółki zaprezentowana została podczas panelu: „Rolnictwo i przetwórstwo rolno-spożywcze w obszarze Trójmorza.”

Inicjatywa Trójmorza ma za zadanie pobudzać rozwój gospodarczy państw Europy Środkowo-Wschodniej, a także wzmacniać rozwój wchodzących w jej skład regionów. Inicjatywa zrzesza 12 państw regionu: Austrię, Bułgarię, Chorwację, Czechy, Estonię, Litwę, Łotwę, Polskę, Rumunię, Słowację, Słowenię i Węgry. Stworzenie stabilnego i spójnego partnerstwa państw z obszaru pomiędzy Morzem Bałtyckim, Adriatykiem i Morzem Czarnym pozytywnie wpływa na wzrost konkurencyjności tego obszaru w ramach UE i globalnie.  Podczas Samorządowego Kongresu Gospodarczego II Forum Regionów Trójmorza odbyły się panele tematyczne obejmujące:

 • Współpracę gospodarczą regionów Trójmorza,
 • Instrumenty finansowe UE, Fundusz Trójmorza,
 • Transport i logistyka w kontekście Via Carpatia,
 • Innowacyjną  gospodarkę i współpracę naukowo-biznesową,
 • Transformację cyfrową,
 • Bezpieczeństwo energetyczne i zrównoważony rozwój,
 • Turystykę i promocję regionów Trójmorza,
 • Rolnictwo i przetwórstwo rolno-spożywcze.

W wydarzeniu wzięli udział m.in. Prezydent RP Andrzej Duda, Prezes Rady Ministrów Mateusz Morawiecki, Wicepremier, Minister Aktywów Państwowych Jacek Sasin czy Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Grzegorz Puda.

Organizator Samorządowego Kongresu Gospodarczego II Forum Regionów Trójmorza, którymi byli:

 • Samorząd Województwa Pomorskiego,
 • Instytut Rozwoju Samorządu Terytorialnego,
 • Lubelskie Centrum Konferencyjne,

a także Izba Gospodarczo Handlowa Rynku Spożywczego – Partner Merytoryczny panelu „Rolnictwo i przetwórstwo rolno-spożywcze w obszarze Trójmorza” zaprosili Elewarr Sp. z o.o. do wzięcia udziału w lubelskim wydarzeniu.

Ogromnie dziękujemy za zaproszenie na Samorządowy Kongres Gospodarczy II Forum Regionów Trójmorza. Nasza obecność świadczy o tym, jak ważny jest Elewarr Sp. o.o. i jego rola w zapewnieniu bezpieczeństwa żywnościowego Polek i Polaków. Uważam, że nasza transformacja, zmiany wprowadzone przez obecny Zarząd, które dokonały się przez ostatnie trzy lata są zauważalne dla całego sektora rolno-spożywczego. Jesteśmy na pewno jedną z dynamiczniej rozwijających się firm mimo takich przeciwności jak chociażby koronawirus. Liczymy, że w przyszłości nawiążemy współpracę także z innymi firmami i instytucjami z obszaru Trójmorza

– powiedziała Monika Parafianowicz, Wiceprezes Zarządu Elewarr Sp. z o.o.

Prezes Zarządu Daniel Alain Korona reprezentował Eleawarr podczas panelu pt: „Rolnictwo i przetwórstwo rolno-spożywcze w obszarze Trójmorza”, który oficjalnie rozpoczął się od wystąpienia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Grzegorza Pudy.

Rolnictwo jest sektorem o ogromnym znaczeniu dla wszystkich krajów Europy Środkowo-Wschodniej. Nie tylko może być istotnym czynnikiem modernizacji naszych państw, ale również odgrywa rolę, której żaden inny sektor nie mógłby odegrać: zapewnia bezpieczeństwo żywnościowe. Zależy nam, aby rolnictwo było nowoczesne, ekologiczne, scyfryzowane, konkurencyjne na rynku światowym, odpowiednio wynagradzające rolnika za jego wysiłek, a także odporne na kryzysy i wyzwania

– mówił Grzegorz Puda, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Więcej informacji o wystąpieniu szefa resortu rolnictwa można znaleźć na stronie: https://www.gov.pl/web/rolnictwo/o-rolnictwie-podczas-skg-ii-forum-regionow-trojmorza

Po wystąpieniu Ministra Grzegorza Pudy panel rozpoczął Andrzej Jaworski, Prezes Izby Gospodarczo Handlowej Rynku Spożywczego, który przybliżył aktualną sytuację rolną i rolno-spożywczą Polski i innych państwa z obszaru Trójmorza. Przywitał on również prelegentów panelu „Rolnictwo i przetwórstwo rolno-spożywcze w obszarze Trójmorza”, którymi byli:

 • Zdzisław Szwed – Członek Zarządu Województwa Lubelskiego,
 • Michał Wiśniewski – Zastępca Dyrektora Generalnego KOWR,
 • Tomasz Olenderek – Członek Zarządu Krajowej Spółki Cukrowej S.A.,
 • Tomasz Solis – Dyrektor Generalny Lubelskiego Rynku Hurtowego S.A. w Elizówce.
 • Daniel Alain Korona – Prezes Elewarr Sp. z o.o.

Elewarr Sp. z o.o. powstał w 1992 roku jako podmiot, który miał stabilizować rynek zbóż i rzepaku. Również miał być miejscem, które daje gwarancję odbioru płodów rolnych rolnikowi oraz uczciwą, pewną i rynkową zapłatę za dostarczony towar. Dziś Elewarr dalej pełni istotną misję mimo, że nasz udział w rynku zbóż i rzepaku wynosi tylko kilka procent. Nasza Spółka, jako firma państwowa, ma tą przewagę nad innymi, że magazynując strategiczne rezerwy rządowe szczególnie dbam o jakość pszenicy i rzepaku. Nie możemy pozwolić sobie aby cokolwiek u nas źle funkcjonowało dlatego tak ważne są remonty, inwestycje i rozbudowa naszych powierzchni magazynowych

– mówił na kongresie dr Daniel Alain Korona, Prezes Elewarr Sp. z o.o.

W trakcie panelu „Rolnictwo i przetwórstwo rolno-spożywcze w obszarze Trójmorza” Z-ca Dyrektora KOWR  Michał Wiśniewski nawiązał do rekordowych wyników polskiego eksportu towarów rolno-spożywczych:

Tylko w 2020 r. sprzedaż tych artykułów za granicę wyniosła 34 mld euro. Dodatnie saldo wymiany handlowej osiągnęło 11,7 mld euro, co stanowi 11% więcej niż w 2019 r. Pierwsze miesiące 2021 r. potwierdzają dalsze wzrosty sprzedaży. Od stycznia do kwietnia 2021 r. sprzedaż polskich towarów rolno-spożywczych osiągnęła 11,7 mld euro. Polscy producenci produktów rolno-spożywcze mogą liczyć na wsparcie KOWR w postaci działań promocyjnych pod wspólnym hasłem „Poland tastes good” oraz poprzez udział w targach rolno-spożywczych, misjach handlowych, rozmowach b2b oraz seminariach, konferencjach i szkoleniach.

Więcej informacji o wystąpieniu dyrektora KOWR znajduje się na stronie: https://www.kowr.gov.pl/biuro-prasowe/aktualnosci/forum-regionow-trojmorza

Samorządowemu Kongresowi Gospodarczemu II Forum Regionów Trójmorza towarzyszyły wystawy firm i instytucji z różnych branż w tym rolniczej i około rolniczej. Organizatorzy zapowiedzieli, że za rok zorganizują kolejne spotkanie poświęcone państwom Regionu Trójmorza.

HG