Menu Zamknij

Elewarr kontynuuje działania w zakresie inwestycji w magazynie w Braniewie

Stan zagrożenia epidemicznego w Polsce wiąże się z ograniczeniem działalności gospodarczej i podejmowania procesów inwestycyjnych. Z uwagi jednak na rolę Spółki Elewarr na rynku zbóż, niezbędne jest kontynuowanie działań zmierzających do stabilizacji tego rynku. Silny i zrównoważony rynek zbóż jest kluczowy dla rozwoju regionu Warmii i Mazur, a także dla rozwoju działalności naszych rolników.

W związku z tym informujemy, że – przy zachowaniu przepisów dotyczących zapobiegania rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-Cov-2 – Elewarr kontynuuje procedurę przetargową dotyczącą zadania inwestycyjnego w Oddziale Spółki w Malborku pn.: „Rozbudowa i modernizacja obiektów magazynowych w Elewatorze Braniewo”.

W związku z tym informujemy, że do dnia 20 kwietnia 2020 roku będą zgłaszane uwagi, korekty i wnioski do projektu SIWZ przez oferentów biorących udział w dialogu technicznym. Natomiast do 5 maja 2020 roku nastąpi ogłoszenie o uruchomieniu docelowej procedury przetargowej na wykonanie inwestycji rozwojowych w Elewatorze Braniewo.

Kierownictwo Oddziału Malbork.