Menu Zamknij

Elewarr inwestuje w rozwój magazynu w Bartoszycach – to drugie zadanie realizujące  projekt „Spichlerz Północy”

26 kwietnia 2023 roku Spółka Elewarr ogłosiła na swojej stronie internetowej postępowanie na wyłonienie wykonawcy, w formule zaprojektuj i wybuduj, inwestycji pn.: „Kompleksowa rozbudowa oraz modernizacja obiektów magazynowych w Elewatorze Bartoszyce, w tym zwiększenie dotychczasowej bazy magazynowej o kolejne 10 000 ton pojemności i podniesienie stanu infrastruktury elewatora na wyższy poziom technologiczny”. Inwestycja w Bartoszycach to drugie zadanie w realizacji projektu „Spichlerz Północy”.

„Rozbudowa i modernizacja elewatorów na terenie województwa warmińsko-mazurskiego to wspólny sukces Krajowej Grupy Spożywczej S.A. oraz Elewarr sp. z o.o. W projekcie „Spichlerz Północy” istotnym jest fakt, że zakłada on wsparcie polskich rolników, a przy tym rozwój Spółki Elewarr, jako stabilnego partnera dla producentów. Dzięki inwestycji możemy wspólnie działać na rzecz rozwoju polskiego sektora rolno-spożywczego.” – podkreśla Wiceminister Aktywów Państwowych Andrzej Śliwka.

Realizacja inwestycji Magazynu Bartoszyce zakłada m.in. zwiększenie powierzchni przechowalniczej o 10 000 ton pojemności magazynowej, poprzez budowę 10 sztuk baterii metalowych silosów lejowych, budowę i montaż nowego zadaszonego kosza przyjęciowo-załadunkowego wraz ciągami transportowymi, aspiracją i samochodową wywrotnicę belkową. Na terenie elewatora powstanie nowa suszarnia dedykowana pod skup zbóż, rzepaku i mokrej kukurydzy, a także wykonane zostaną niezbędne prace ziemne, budowlane, fundamentowe i konstrukcyjne.

Więcej informacji o ogłoszony postępowania na wybór wykonawcy można znaleźć pod adresem:

https://elewarr.pl/zaprojektowanie-oraz-wykonanie-kompleksowej-rozbudowy-oraz-modernizacji-obiektow-magazynowych-w-elewatorze-bartoszyce/

Dzięki rozbudowie naszego magazynu w ramach realizacji koncepcji „Spichlerz Północy” będziemy mogli zwiększyć skalę działalności naszej Spółki i skalę obsługi rolników zainteresowanych współpracą. Powiat bartoszycki wraz z okolicznymi powiatami ma duży potencjał rolniczy, który możemy jeszcze lepiej wykorzystać, aby rozwijać polskie rolnictwo. Chcemy, aby Spółka Elewarr była kojarzona z wysoką jakością, innowacyjnością i profesjonalizmem – zaznacza Prezes Zarządu Elewarr sp. z o.o. Hubert Grzegorczyk.

Obecnie Spółka Elewarr w ramach projektu Spichlerz Północy rozbudowuje i modernizuje swój obiekt w Braniewie. 18 marca 2023 roku Prezes Zarządu Elewarr Hubert Grzegorczyk, w obecności Wiceministra Aktywów Państwowych Andrzeja Śliwki, posła na Sejm RP Leonarda Krasulskiego oraz p.o. Prezesa Krajowej Grupy Spożywczej S.A. Tomasza Regi, podpisał umowę na wykonawstwo z Tornum Polska. Tuż po podpisaniu umowy ruszyły prace budowane. Na ten moment w Braniewie udało się m.in. zdemontować wszystkie urządzenia starej technologii, wyburzyć magazyn płaski, rozpoczęto wylewkę pod nowy kosz przyjęciowy, a także przystąpiono do palowania terenu pod nowe silosy. Generalny wykonawca inwestycji w Braniewie zapewnia, że powiększony i zmodernizowany elewator zostanie oddany do użytku przed tegorocznymi żniwami.

Nasza inwestycja w Braniewie to inwestycja wieloaspektowa i perspektywiczna. Ta inwestycja poza wymiarem ukierunkowanym na działalność Spółki jest również inwestycją w rozwój regionu i  lokalnego rolnictwa. Daje szansę terenom popegeerowskim na rolnicze przebranżowienie się. Rozwój magazynu w Braniewie ukierunkowany jest na większy skup od rolników takich asortymentów jak rzepak, pszenica i kukurydza. Nowoczesna technologicznie infrastruktura umożliwia dynamiczny obrót operacyjny, skraca czas obsługi rolników i podnosi wydajność wszystkich oferowanych i świadczonych usług przez Magazyn.  W 2021r. złożyliśmy obietnicę lokalnym rolnikom, że Spółka zmodernizuje i rozbuduje elewator w Braniewie, że traktujemy tę sprawę honorowo i ambicjonalnie. Aktualnie spełniamy tę obietnicę. Spółka nastawiona jest na rozwój lokalnego rolnictwa, utrzymanie zdolności produkcyjnej i realizację zadań w zakresie bezpieczeństwa żywnościowego Polski. Aktywność gospodarcza Elewarr to nie tylko czysty biznes, ale także misja społeczno-gospodarcza – powiedziała Monika Parafianowicz, Wiceprezes  Zarządu Elewarr sp. z o.o.

________________________________

„Spichlerz Północy”, który realizuje Elewarr Sp. z o.o. to projekt, którego głównym celem jest wykorzystanie obecnego potencjału rolnego, którym charakteryzuje się województwo warmińsko-mazurskie, głównie jego zachodnia i zachodnio-południowa część. Projekt ma za zadanie także rozwój rolnictwa, jego unowocześnienie, zwiększenie ilości uprawianych zbóż, rzepaku  i kukurydzy. Zakłada on konieczność funkcjonowania i rozwoju podmiotu gospodarczego mającego możliwości i potencjał finansowy do organizowania dynamicznego obrotu zbożami, rzepakiem i kukurydzy – takim podmiotem jest właśnie Elewarr sp. z o.o. 18 listopada 2022 roku odbyła się konferencja prasowa, podczas której zarządy Krajowej Grupy Spożywczej S.A. oraz Elewarr sp. z o.o. w obecności władz państwowych podpisali list intencyjny o realizacji projektu Spichlerz Północy.

Więcej informacji na:

https://elewarr.pl/projekt-spichlerz-polnocy/

https://elewarr.pl/do-tegorocznych-zniw-zrealizujemy-rozbudowe-i-modernizacje-elewatora-braniewo/