Menu Zamknij

Elewarr inwestuje w najzdolniejszych uczniów z Braniewa

Monika Parafianowicz wręcza nagrodę Elewarr

W dniu 25 czerwca 2021 r podczas uroczystego zakończenia roku szkolnego w Zespole Szkół Zawodowych w Braniewie im. Jana Liszewskiego, zostały wręczone trzy stypendia, ufundowane przez Spółkę ELEWARR najlepszym uczniom.

Zarząd Spółki reprezentowała Wiceprezes, Monika Parafianowicz, która wręczając granty trójce uzdolnionych abiturientów, podkreśliła rolę jaką w obecnej rzeczywistości na rynku pracy odgrywa kształcenie zawodowe. W tym ujęciu  program stypendialny nie tylko nagradza najlepszych, ale stanowi także zachętę dla młodzieży do optymalnego zaangażowania w naukę zawodu. Jednocześnie, perspektywa  wykształconych na wysokim poziomie logistyków magazynowych leży w dobrze rozumianym, dalekosiężnym interesie Spółki, której najważniejszym faktorem jest i pozostanie kapitał ludzki.

Dyrektor szkoły, Joanna Sokół dziękowała  zarówno Zarządowi Spółki, jak i kadrze zarządzającej jej Oddziałem w Malborku, który na ceremonii był reprezentowany przez Dyrektora Huberta Grzegorczyka i Kierownika Marcina Maciejewskiego. Mocno akcentując bardzo dobrą współpracę z Elewarrem i docenienie przez Spółkę wysiłku młodych ludzi, wskazała również na deficyt takich działań, zachęcając inne firmy do podobnych inicjatyw.

Przyznanie trzech stypendiów pieniężnych to efekt dobrej kooperacji nie tylko z ZSZ, ale także ze Starostą Powiatu Braniewskiego Karolem Motyka, który angażuje się w inicjatywy wsparcia młodzieży szczególnie uzdolnionej. Zabierając głos w trakcie uroczystości gospodarz powiatu braniewskiego złożył podziękowania Spółce ELEWARR, za to, że jako pierwszy przedsiębiorca w regionie, zdecydował się na ufundowanie stypendiów młodzieży szkolnej i w ten sposób dał przykład innym podmiotom działającym na lokalnym rynku.

Na podkreślenie zasługuje fakt, iż działalność Spółki nie ogranicza się do przyznawania nagród finansowych, będących efektem następczym działań wcześniejszych. Od kilku lat bowiem, uczniowie odbywają praktyki zawodowe w jednym z największych magazynów, należącym do Oddziału w Malborku – Elewatorze Pieniężno. W ich trakcie zapoznają się z czynnościami podejmowanymi w ramach planowania i zarządzania zbożami oraz ich obsługi. Ponadto obserwują procesy kontroli i monitorowania przepływu towaru na poszczególnych etapach magazynowania i w ten sposób – w praktyce, poznają cele logistyki magazynowej, w tym min. optymalnego wykorzystania urządzeń przeładunkowych czy zapewnienia wysokich standardów bezpieczeństwa obsługiwanych towarów.

Marcin Maciejewski – Kierownik Magazynu Pieniężno

fot. Elewarr i Zespół Szkół Zawodowych w Braniewie im. Jana Liszewskiego