Menu Zamknij

Dostawa odkurzacza przemysłowego do elewatora zbożowego w Nowych Proboszczewicach

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa fabrycznie nowego odkurzacza przemysłowego przeznaczonego do pracy w strefie zagrożenia wybuchem 22 (ATEX). 

Wymagania techniczne: 
a) wykonanie i wyposażenie odkurzacza zgodne z aktualnie obowiązującymi dla tego typu urządzeń normami i przepisami w tym wymaganiami dyrektywy ATEX dla urządzeń przeznaczonych do pracy ciągłej w strefie zagrożenia wybuchem 22.
b) zasilanie 400 V, 50 Hz .
c) moc od 5,5 do 7,5 kW.
d) podwozie umożliwiające przemieszczanie urządzenia w dowolnym kierunku.
e) wymiary wraz z podwoziem nie większe niż: szerokość 70 cm, długość 125 cm, wysokość 175 cm.
f) praca urządzenia w zakresie temperatur od -20oC do +40oC.

Pozostałe wymagania: 
a) wraz z urządzeniem Wykonawca dostarczy niezbędny zestaw akcesoriów (ssaw, szczotek, łączników) dostosowanych do zbierania zanieczyszczeń z powierzchni płaskich, betonowych lub metalowych oraz różnego typu konstrukcji i urządzeń. Wykonawca dostarczy również 2 odcinki węża ssącego o długości 7,5 m każdy (łącznie 15 m) z końcówkami umożliwiającymi ich połączenie oraz elektryczny przewód zasilający o długości 25 m.
b) w dniu dostawy Wykonawca przekaże Zamawiającemu pełną dokumentację techniczną urządzenia (w tym deklarację ATEX), dokona uruchomienia urządzenia oraz przeszkoli pracowników Zamawiającego.
c) na dostarczone urządzenie Wykonawca udzieli 24 miesięcznej gwarancji.

Miejsce i termin realizacji:
Miejscem realizacji przedmiotu zamówienia jest elewator zbożowy w Nowych Proboszczewicach, ul. Bielska 2a, 09-412 Proboszczewice. Przedmiot zamówienia należy zrealizować w terminie do dnia 22 grudnia 2022r.

Do pobrania: