Menu Zamknij

Do tegorocznych żniw zrealizujemy rozbudowę i modernizację elewatora Braniewo!

Pierwszym krokiem w realizacji projektu „Spichlerz Północy” jest kompleksowa rozbudowa obiektu magazynowego elewatora w Braniewie do powierzchni przechowalniczej 10 000 ton i pełna modernizacja infrastruktury operacyjnej. Rozpoczynamy naszą inwestycję, którą planujemy zakończyć do tegorocznych żniw!

Dnia 18 marca 2023 roku Prezes Zarządu Elewarr Hubert Grzegorczyk, w obecności Wiceministra Aktywów Państwowych Andrzeja Śliwki, posła na Sejm RP Leonarda Krasulskiego oraz p.o. Prezesa Krajowej Grupy Spożywczej S.A. Tomasza Regi, podpisał umowę na wykonawstwo z Tornum Polska.

Dzięki naszym działaniom obiekt Elewarr w Braniewie będzie mógł zwiększyć gospodarczo oddziaływanie na lokalny rynek zbóż i wykorzystać w pełni swój nowy potencjał w zakresie skupu zbóż i poszerzenia oferty skupowej o mokrą kukurydzę w związku z wybudowaną nowoczesną suszarnią. Rozbudowa i modernizacja braniewskiego magazynu to jedna z najważniejszych inwestycji w historii Spółki, która pod względem technologicznym, rozwojowym i eksportowym jest niezbędna. Przez kilkanaście lat elewator był stopniowo wygaszany jako nierentowny, technicznie archaiczny, nawet były chęci całkowitego i definitywnego wyzbycia się obiektu. Okres od 2019 r. pokazał jednak bezsens takiego nastawienia. Pomimo trudnych warunków operacyjnych, długiego czasu przyjęcia i wydania towaru, efektem zmiany polityki spółki w zakresie koordynacji skupów i obsługi rolników, ten obiekt zaczął być w pełni zasypywany towarem, przybyło chętnych rolników do współpracy.  Struktura okolicznych zasiewów i lokalne otoczenie rynkowe, zmiana modelu biznesowego Spółki i wykorzystanie potencjału północnych magazynów do celów eksportowych wręcz perspektywicznie wymuszają konieczność zwiększenia powierzchni przechowalniczej i rozwoju Spółki w m. Braniewo. Cały projekt „Spichlerz Północy” i rozwój magazynów Spółki Elewarr jest też realną szansą na ożywienie terenów popegeerowskich w zachodniej części województwa warmińsko-mazurskiego, a także szansą dla lokalnej społeczności producentów zbóż, w tym kukurydzy oraz rzepaku i bobowatych – mówi Monika Parafianowicz, Wiceprezes Zarządu Elewarr Sp. z o.o.

Inwestycja w Braniewie polegać będzie na pełnej modernizacji starej technologii oraz zwiększeniu pojemności przechowalniczej z 4,2 tys. ton do 10 tys. ton. Prace obejmować będą m.in.:

  • wykonanie i montaż kosza przyjęciowo-załadunkowego wraz z aspiracją,
  • wykonanie i montaż wywrotnicy belkowej,
  • posadowienie suszarni przepływowej z odzyskiem ciepła i systemem odpylania o podwyższonej wydajności, dostosowanej do suszenia wszystkich gatunków zbóż i rzepaku, ze szczególnym uwzględnieniem suszenia kukurydzy,
  • montaż systemu pomiaru temperatur zbóż i rzepaku w komorach betonowych magazynu nr 1 i nowobudowanych silosach magazynowych i buforowych,
  • wykonanie zaprojektowanych dróg wewnętrznych.

Realizacja inwestycji w Braniewie i  projektu „Spichlerz Północy” będzie możliwa dzięki zrozumieniu przez aktualny nadzór właścicielski potrzeb lokalnego rynku w obszarze działalności Spółki Elewarr oraz dzięki systemowemu podchodzeniu do rozwoju regionu i wykorzystaniu szans rolniczych i społeczno-gospodarczych w realizacji strategii działania pod nadzorem Pana Ministra Andrzeja Śliwki. – powiedział na konferencji prasowej Hubert Grzegorczyk, Prezes Zarządu Elewarr Sp. z o.o.

18 listopada 2022 roku, w obecności Wicepremiera, Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Henryka Kowalczyka i Wiceministra Aktywów Państwowych Andrzeja Śliwki, w elewatorze Bartoszyce Zarządy Krajowej Grupy Spożywczej i Elewarr podpisały list intencyjny, w którym deklarują wspólną realizację założeń projektu „Spichlerz Północy”. Modernizacja i rozbudowa elewatora Braniewo to realizacja pierwszego punktu tego zadania, które wpłynie na stabilizację rynku zbóż i rzepaku w województwach warmińsko-mazurskim i pomorskim.

Polska północna ma ogromne możliwości rolnicze. Trzeba tylko je wykorzystać. To o czym mówiłem podczas listopadowej konferencji w Bartoszycach dzisiaj się zaczyna. Ponad 250 mln zł na rozbudowę powierzchni magazynowych w naszym regionie zostanie zainwestowanie w ramach  projektu Spichlerz Północy. Nasze działania jako właściciela Krajowej Grupy Spożywczej S.A. i jej spółki córki Elewarr stworzy dodatkowe miejsca pracy, a także przygotuje na nowe perspektywy handlowe, które daje przekop Mierzei Wiślanej i otwarcie Portu w Elblągu – podkreślił Wiceminister Aktywów Państwowych Andrzej Śliwka.

Więcej o projekcie Spichlerz Północy można przeczytać:

https://elewarr.pl/projekt-spichlerz-polnocy/  

Podpisanie umowy na wykonawstwo inwestycji w elewatorze Braniewo to bardzo duży sukces Spółki. To także zrealizowanie obietnicy, którą Elewarr dał lokalnym rolnikom i związkom, a także innym instytucjom z sektora rolno-spożywczego, kiedy to sprzedawał nienadający się do dalszej eksploatacji Magazyn Nr 1. Środki z tej transakcji Spółka przeznaczyła na rozbudowę braniewskiego magazynu. Wymierny efekt inwestycyjny będzie można odczuć już latem, podczas żniw. Skrócony zostanie czas przyjęcia towaru z 45 minut do kilkunastu. Elewarr planuje skupić więcej towaru niż dotychczas poszerzając asortyment o mokrą kukurydzę, którą, ze względu na brak suszarni, do tej pory nie mógł nabywać.